Başdanışman, Nisan 2022'de Strateji, İtibar, Dijital Dönüşüm, Eğitim, Organizasyon, Hukuk ve Ticaret alanlarında akademik uzman kadrosuyla uluslararası bir danışmanlık şirketi olarak hizmetlerine başlamıştır.

 

Rekabetin çok yoğun olduğu ve beklentilere karşılık vermenin her geçen gün daha da önem kazandığı bir dönemde, "Önce Ahlak!" düsturuyla hizmet vermektedir.

 

Kurucusu; sivil toplum kuruluşlarında uzunca yıllar yöneticilik, organizatörlük, genel yayın yönetmenliği yapmış, ülke gündemlerini uluslararası sitelerde yorumlamış, akademik eğitimlerini Arap Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinde lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler bölümlerinde yüksek lisans eğitimleriyle tamamlamış, bir çok yurtdışı programlarına katılıp, insani yardım, seçim stratejileri, itibar yönetimi konularında çalışmalar yapmış biridir.

 

Türkiye’nin dinamik yapısı bugün yeni bir bilgi tasavvurunun geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Yirminci yüzyılın modernleşme teorileri ile Soğuk Savaş döneminin siyasi konjonktürü arasına sıkışmış olan Türkiye’nin vizyonu, kendi tarihi-kültürel kimliği ve jeostratejik konumuyla uygun bir ufuk ve derinliğe ihtiyaç duymaktadır. Eğitimden sosyal güvenliğe, para politikalarından yabancı sermayeye, insan haklarından Türk dış politikasına ve medyadan enerji politikalarına kadar pek çok konu bu tarihi-kültürel derinlik ile ele alınmayı beklemektedir.

 

Bilginin toplum ve dünya olayları üzerindeki dönüştürücü etkisine önem veren şirketimiz, sunmakta olduğu yeni bilgi perspektifiyle siyasal ve toplumsal ahlakın inşası, yaygınlaştırılması ve korunmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

Farklılıkları bir çatışma gerekçesi değil zenginlik olarak görmekte, Türkiye ve dünya kamuoyuna yönelik çalışmaları bu bakış açısına hem ilmi hem de fikri bir temel sağlamaktadır.

 

 

Başdanışman, kişiye, kuruma özel hizmetler sunmakta, iş birliğiyle detaylı bir tanıma ve durum tespiti süreciyle hizmet vermektedir.

 

Hizmet kalitesini ve standardını koruyarak, kaynakların güçlenmesi, nitelikli değerlendirilmesi adına akademik uzman kadrosuyla vaktinde değer kazandırmak için çalışmaktadır.

 

 

 

X